Presentation av föreningen Israels Vänner i Malmö    flag-is.jpg

Israels Vänner är en kristen ekumenisk organisation, som grundades 1923 av kristna israelvänner i Malmö och 1927 utkom det första numret av tidskriften Israels Vän.

Syftet med tillkomsten var att verka bland det judiska folket i olika länder och att i Sverige väcka kärlek och intresse för Israels folk. Detta skulle ske bl.a. genom att sprida biblar och positiv litteratur om Israel och ordna möten och konferenser med undervisning om vad Guds ord lär om Israel.

Efter att staten Israel bildades har ytterligare uppgifter tillkommit som stöd till trädplantering och vattenprojekt i Israel och insatser för att ekonomiskt bidra till judars hemresa till Israel från Ryssland och andra länder.

Genom åren har Israels Vänner förmedlat ca 4 milj. kr till Keren Hayesod, som är den judiska organisationen med ansvar för att ordna judars hemresa till Israel.

Västkusten

Vi är en lokal grupp här på västkusten som arbetar tillsammans med Israels vänner i Malmö. 
Vi startade i maj 2011 och träffas några gånger per år.

Syftet med den lokala gruppen är bl.a. att på lokal nivå söka väcka intresse och kärlek för landet Israel och det judiska folket -  Guds egendomsfolk, samt öka kunskapen omkring Mellanöstern.
Vill erbjuda träffar med bra föreläsare som kan entusiasmera och informera oss till ett större och bättre engagemang för Israel.

Vi har inga som helst "inträdeskrav" i gruppen utan alla som är intresserade av Israel är välkomna på våra träffar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)