Göran Modén, april 2012 
lärare, skribent, översättare, torahstuderande och israelresenär

Vi hör ofta att israelvänner stöder Israel för att det är en demokrati eller för att det är ett vänligt semestermål eller för att det är en viktig del i Guds plan. Denna ”enbenthet” kan vara förrädisk – av olika skäl. I dessa turbulenta, föränderliga tider är det nödvändigt att vårt stöd till Israel vilar på mer än ett ben.

Nedanstående är en kort, schematisk och personlig sammanfattning av ett föredrag jag hållit vid ett antal tillfällen, här reducerat till en (långt ifrån uttömmande!) checklista med 10 övergripande rubriker och ett varierande antal relaterade exempel.

A. POLITISKA OCH SOCIALA SKÄL
* Israel är en välutvecklad demokrati med total yttrandefrihet och en vital, fri press.
* Israel har ett fristående och fungerande rättsväsende av hög klass.
* Israel är en välfärdsstat baserad på lika rättigheter och tillämpat människovärde.
* Israel har lagstadgad religionsfrihet – och lever upp till denna, till skillnad från en överväldigande majoritet av sina grannar.

B. FYSISKA SKÄL
* Israels land kan, som ett lättöverskådligt levande läromedel, i koncentrat uppvisa de flesta av jordens geografiska, geologiska och klimatologiska zoner.
* Israels areal utgör endast c:a 1/6 % (!) av det samlade arabisk-muslimska området i Mellanöstern och Nordafrika.
* Israel har liten utbredning, är delvis tättbefolkat och saknar naturliga buffertzoner – och är därmed militärt sett ytterst sårbart.

C. HISTORISKA SKÄL
* Israel är ett unikum: Ett folk som under alla år i förskingring bibehållit kontakten med sitt historiska hemland och återsamlats i detta efter 2000 år.
* Israel har efter 2000 år återupplivat ett vilande tungomål: hebreiskan, Bibelns språk.
* Israel verkar äga evigt fortbestånd (jfr. alla imperier som brett ut sig, präglat historien och försökt krossa Israel).

D. KULTURELLA SKÄL
* Israel är ett framgångsrikt invandrarland med stor integrationskapacitet.
* Israel är ett kulturellt världsspektrum (beläget i korsvägen mellan tre kontinenter och med invånare från drygt 70 länder).
* Israel har en hög utbildnings- och forskningsstandard inom många väsentliga områden* Israel vårdar sig om historiska/arkeologiska fynd oavsett ursprung och tidsperiod.

E. SKÄL RELATERADE TILL UTVECKLING OCH VETENSKAP
* Israel har genomgått en revolutionerande positiv utveckling på kort tid, trots ständigt krigstillstånd.
* Israel har förvandlat ett negligerat, misshandlat landskap till jordbruks- och befolkningscentra.
* Israel är det enda land som vinner kampen mot öknens utbredning.
* Israel har, och förmedlar till sin omvärld, den mest avancerade teknologi/erfarenhet som existerar inom bl.a. konstbevattning, skördeavkastning, skogsplantering och avsaltning av havsvatten.

F. SKÄL RELATERADE TILL STATENS FIENDER
* Israels fiender vill inte bara besegra staten; de vill förgöra den.
* Israel är därför kanske den enda stat i världen som inte har råd att förlora ett enda krig.
* Israels fiender förfogar över en högljudd och helt samvetslös propagandaapparat:
* Israels fiender har ett oerhört opinionsstöd bland mediafolk och politiker.
* Israels fiender vill – genom bojkotter, demonisering och terrorhot – hindra oss från att resa dit och överhuvudtaget ha något att göra med staten och dess folk.
* Israel utgör ett hatobjekt för t.o.m. islams huvudfåra, och är därmed i symbolisk bemärkelse den allra viktigaste bastionen gentemot islams alltmera aggressiva ambitioner.

G. FÖRSVARSMORALISKA SKÄL
* Israels försvarsmakt, Tsahal, har en hög utbildningsmoral, bl.a. principen om ”rena vapen”.
* Israels försvarsaktioner tar stor hänsyn till civilbefolkningen och s.k. heliga platser.
* Israels försvarsmakt avstår från hatpropaganda och demonisering av fienden.
* Israel väljer skyddsåtgärder – larm, bevakning, antimissil-system, säkerhetsbarriär, etc. – framför militära aktioner.
* Israel tillåter, till skillnad från sina fiender, besök (av bl.a. anhöriga och Röda Korset) hos fångar, i enlighet med    internationella överenskommelser.

H. MEDMÄNSKLIGA SKÄL
* Israel bidrar i oproportionerligt hög grad till mänsklighetens fromma genom forskning, medicinskt nytänkande och humanitära insatser när och fjärran.
* Israels folk och politiker besitter stor förmåga att se lidandet ”på andra sidan gränsen” och göra insatser mot detta.
* Israel saknar, tvärtemot vad dess fiender hävdar, expansionistiska planer. Man har för fredens skull gång på gång avstått landområden och viktiga positioner.
* Israel har sedan 1967 bidragit till att 6 universitet kunnat etableras inom Judéen-Samarien och Gazaremsan, de områden som 1948-67 ockuperades av Jordanien resp. Egypten.
* Israel lyckades på kort tid efter 1967 drastiskt höja levnadsstandarden inom dessa områden.
* Israel saknar, till skillnad från fienderna, hat- och hetspropaganda i skolböcker och officiella skrifter.
* Israel (Haifa) är världscentrum och fristad för en fridsam men förföljd världsreligion: Bahai.

I. BIBLISKA SKÄL
* Israel är det land och folk som Gud själv uppmanat oss att stödja och välsigna.
* Israel är Guds partner i alla Bibelns förbund (utom det noakidiska), och de är alla eviga förbund.
* Israel har Guds ofta upprepade löfte att folket skall få återvända till sitt land och återuppbygga det.
* Israel är det land där Jesus – världshistoriens mest kände israel och jude – levde och verkade; utan dess lärdomar och skriftskatter har vi ingen ärlig chans att riktigt lära känna honom.
* Israels folkmajoritet har en uttalad och levande Guds-tro och ett växande engagemang för Torah, hans ord och levnadsmanual. 
* Israels land och folk är källan till den lagstiftning som större delen av den samlade mänskligheten delar: ”Ty från Sion skall Torah utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.”

J. MORALISKA SKÄL
* Israels folk har genomlidit 2000 år av oavbrutna förföljelser, kulminerande i mänsklighetens största katastrof: Shoah, Förintelsen.
* Israel behöver vår vänskap som en motvikt mot de svenska politiker, journalister, opinionsbildare, ”hovjudar”, antisemiter och kyrkomänniskor som oavbrutet hetsar mot det judiska folket och dess statsbildning.
* Israel skall inte än en gång behöva stå ensamt mot ondskans – eller likgiltighetens – krafter.

                                                                                      ***

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)